Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

ЕКОНОМІКА СЬОГОДЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 2013. №2

Зміст

Економіка підприємств

Березін О. В.Роль підприємств споживчої кооперації України у формуванні сировинної безпеки національного продовольчого ринку

Партин Г. О., Дідух О. В. Система показників оцінювання ефективності впровадження і реалізації аутсорсингових операцій

Дробиш Л. В. Проблеми формування управлінського персоналу підприємств торгівлі

Маматова Л. Ш., Толпежніков Р. О. Аналіз фінансового потенціалу металургійних підприємств на прикладі підприємств ПАТ «ММК ім. Ілліча» та ПАТ «Азовсталь»

Рощина Ю. В. О степени обоснованности норматива лесистости территории Украины

 

Фінансові відносини

Гузенко А. Г., Одияко Н. Н., Голодная Н. Ю. Методы рейтинговой оценки работы банка

Краснова І. В., Нікітін А. В. Стратегічна реорганізація банківської системи України

 

Державні економічні відносини

Гречко М. В., Долятовский В. А. Статистический анализ факторов развития российской экономики

 

Регіональні економічні відносини

Шапошнікова О. М., Казакова О. А. Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості Донецького регіону

Ковалева И. Н. Основные направления повышения конкурентоспособности и устойчивости развития региональных экономических кластеров на примере Карачаево-Черкесской Республики

Економіка освіти

Ольшанцева Т. О. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ та його розвиток з позицій маркетингу

Чайка І. П. Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг

Яровенко Т. С. Інвестиції в освіті: особливості, проблеми та тенденції

 

 

Економіка охорони здоров’я

Петровская А. А. Формы управления государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения

 

Економіка сільського господарства

Березін О. В., Березіна Л. М. Роль підприємств гуртової ланки у просуванні аграрної продукції та продовольства

Березіна Л. М. Інтеграційні процеси підприємств АПК: організаційно-економічні аспекти

Петіна Л. В. Суть і місце управлінського обліку в системі контролінгу на сільськогосподарських підприємствах