Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

ЕКОНОМІКА СЬОГОДЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 2012. №1

Зміст

 

Економіка підприємства

Макаренко Ю. С.  Innovative Problems of Development And Management of Communal Housing under the Conditions of Housing and Communal Services Reforming

Омельяненко В. А.  Розробка теоретичних основ формування міжнародної технологічної політики

Толпежніков Р. О., Маматова Л. Ш.  Проблеми ефективності розподілу прибутку в економіці України

 

Інвестиції

Бойко С. В.   Удосконалення механізму реалізації державних інвестиційних процесів України

Петіна Л. В.  Управління інвестиційними процесами в аграрних підприємствах регіону

Стукало Н. В., Хуторна А. В. Досвід державного регулювання іноземних інвестицій у країнах світу

 

Міжнародні економічні відносини

Бояр А. О. Принципи бюджетно-фінансової політики ЄС і механізми їх реалізації

Князева Е. А. Внешнеэкономическая проблема цифрового разрыва и пути ее решения в Украине

 

Теоретичні питання економічних відносин

Жарова А. В.  Применение метода абстракции через отношение эквивалентности к определению понятия агент

Краснікова Н. О., Красніков Д. А.  Кризовий протекціонізм: cui bono?

 

Фінансові відносини

Бажанов О. Є.  Характеристика передумов виникнення проблемної заборгованості банків

Брітченко І. Г., Сембер С. В., Машіко К. С.  Теоретичні підходи до формування та розвитку кадрів банківської системи регіону

Власенко Є. Ю.  Валютні резерви: принципи формування та перспективи

Деркач Ю. В.  Негосударственное пенсионное обеспечение в Украине: современное состояние и пути совершенствования