Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Як отримати науковий ступінь

Кафедра економіки, бізнесу та менеджменту

ЗАПРОШУЄ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

на контрактній основі (з відривом та без відриву від виробництва)

за спеціальностями:

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, або іноземні громадяни, які мають повну вищу освіту (спеціаліст або магістр). Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Вступники до аспірантури складають іспити із спеціальності, філософії і однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької). Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вартість навчання:

9000 грн. на рік. Діє система знижок та заохочень

(за умов успішної роботи над дисертацією)

Термін навчання:

 • 3 роки з відривом від виробництва
 • 4 роки без відриву від виробництва

Термін подання документів:

 • до 30 вересня щорічно
 • термін вступних іспитів: протягом жовтня
 • зарахування – 1 листопада

Наші переваги:

 • сприяємо поселенню в комфортабельний гуртожиток ПУЕТ (для аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва);
 • надання можливості викладацької діяльності на умовах погодинної оплати для обдарованих аспірантів та докторантів, котрі успішно працюють над дисертаційними дослідженнями;
 • аспіранти та докторанти, котрі успішно закінчили навчання та завершили роботу над дисертацією мають можливість захистити дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.01 при Полтавському університеті економіки і торгівлі за відповідними спеціальностями (08.00.03 та 08.00.04);
 • сприяємо опублікуванню найкращих результатів наукових досліджень (статті та монографії) за рахунок сплачених за навчання коштів та спонсорської допомоги;
 • надаємо додаткову допомогу для визнання наукового ступеня за кордоном (включно країни Європейського Союзу);
 • сприяємо працевлаштуванню та подальшим науковим дослідженням.

Гарантуємо доброзичливе ставлення та якісне керування

дослідженнями здобувачів науково ступеня !

Контакти: +38 (05322) 2-09-86; 2-09-75, +38 (067) 711-37-66 www.mipk.uccu.org.ua

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, МІПК ПУЕТ E-mail: ibritchenko@gmail.com