Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Умови оплати  

Оплата за публікацію статті для громадян України

Вартість публікації складає 30 грн. за 1 сторінку, оформлену згідно з вимогами (суму складають: публікація статті в збірнику наукових праць «Дослідження з лексикології і граматики української мови» та доставка замовленим листом авторського примірника збірника по території України). Здійснювати оплату на розрахунковий рахунок 26009060004523 у КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ, код ОКПО 2904010382, одержувач – ПП Біла К. О. Призначення платежу: за поліграфічні послуги ________(вказати ПІБ першого автора доповіді). Платіж без ПДВ.

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» публікація не буде вважатися сплаченою.

На одну статтю (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземпляр збірника статей. У разі потреби додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 50грн.

Рахунок на оплату статті надсилається автору після первинного рецензування його наукової праці. До первинного рецензування приймається лише повний пакет документів:

- текст статті, оформлений згідно з вимогами;

- відомості про автора(ів);

- аспіранти і викладачі без наукового ступеня додають витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку.