Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Редколегія

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
1. БРІТЧЕНКО Ігор Геннадійович,
відповідальний редактор
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» директор Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,доктор економічних наук,професор
2. БЕРЕЗІН Олександр Вікторович,
заступник відповідального редактора
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
3. МІКЛОВДА Василь Петрович,
член редколегії
Ужгородський національний університет декан економічного факультету,
завідувач кафедри економіки, маркетингу та менеджменту, Член-кор. НАН України, доктор економічних наук, професор
4. РОГОЗА Микола Єгорович,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» перший проректор,
завідувач кафедри економічної кібернетики,
доктор економічних наук,
професор
5. ДЖАМАН Михайло Олексійович,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін, доктор економічних наук, доцент
6. КОСТИШИНА Тетяна Адамівна,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці,
доктор економічних наук,
професор
7. ШКУРУПІЙ Ольга Всеволодівна,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» завідувач кафедри міжнародної економіки,
доктор економічних наук,
професор
8. ІВАНЮТА Василь Філімоновиччлен редколегії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» професор кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності
доктор економічних наук
професор
9. САЄНКО Владислав Григорович
член редколегії
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського професор кафедри банківської справи
доктор економічних наук
доцент
10 БРІТЧЕНКО Геннадій Іванович
член редколегії
Маріупольський державний університет завідувач кафедри менеджменту
доктор економічних наук
професор
11 НІКІТІН Андрій Валерійович,
член редколегії
ДВНЗ Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, кандидат економічних наук,
доцент
12 ПЕДЧЕНКО Наталія Сергіївна,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» декан факультету фінансів та обліку
кандидат економічних наук
доцент
13 ЧИЖЕВСЬКА Марина Борисівна,
член редколегії
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» доцент кафедри грошового обігу і кредиту,
кандидат економічних наук,
доцент
14 КУБІНІЙ Наталія Юрівна,
член редколегії
Ужгородський національний університет професор кафедри економіки, маркетингу та менеджменту,
кандидат економічних наук,
доцент
15 ЧУБАРЬ Оксана Геннадівна,
член редколегії
Ужгородський національний університет професор кафедри банківської справи,
кандидат економічних наук, доцент
16 МОМОТ Олександр Михайлович,
відповід. за випуск
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» доцент кафедри грошового обігу і кредиту,
кандидат економічних наук