Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Наши партнери

confcontact.com — WEB-ресурс науково-практичних конференцій.

ukrmova.com.ua — Наукове видання «Дослідження з лексикології і граматики української мови». Збірник є науковим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук. У збірнику «Дослідження з лексикології і граматики української мови» подано результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фразеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на різні сфери комунікації. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів. За редакцією доктора філологічних наук, професора Попової І. С.

vestnikdnu.com.ua — Наукове видання Вісник Дніпропетровського університету Серія «Економіка». У «Віснику ДНУ. Серія: Економіка» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються результати економіко-математичних досліджень соціально-економічних процесів. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України

slavutajournal.com.ua — Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». Дніпродзержинський державний технічний університет.
У збірнику «Славута» представлені результати наукових досліджень в галузі історії, соціології, філології, педагогіки, економіки.

ukrsence.com.ua — Збірник наукових праць «Український смисл». У збірнику «Український смисл» висвітлено питання культури української мови в нашому суспільстві. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів, учителів. За редакцією д-ра філол. наук, проф. А. М. Поповського

lingvodnu.com.ua — Збірник наукових праць «Лінгвістика. Лінгвокультурологія». Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. У збірнику «Лінгвістика. Лінгвокультурологія» розглядаються актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теоретичні аспекти когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвістики тексту. За редакцією д-ра філол. наук, академіка АН ВО України, проф. Ю. О. Шепеля

movoznavstvo.com.ua — Наукове видання Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» друкуються статті з загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов. Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»,