Збірник наукових праць "Економіка сьогодення: питання та перспективи"

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Економіка сьогодення: питання та перспективи

Наукове видання   |  Збірник наукових праць  

За редакцією д-ра екон. наук, професора, академіка АЕН України І. Г. Брітченко

Корисні лінки

Друга вища освіта

ВНЗ Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Запрошує отримати ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ:

з присвоєнням кваліфікації “спеціаліст” за

заочною формою навчання за спеціальностями:

Наша адреса: м. Полтава, вул. Коваля, 5; МІПК ПУЕТ Тел. (05322)2-09-75, (0532)69-31-10; (з 9.00 до 18.00)

(050)700-79-45; (067)711-37-66; e-mail:mipk.puet@gmail.com;

Детальну інформацію шукайте на сайті www.mipk.uccu.org.ua